Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
79 148 ngày (29.60%) 169 lần ( 1.29%) 1.14 lần/ngày (114.19%)
61 137 ngày (27.40%) 154 lần ( 1.17%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
52 134 ngày (26.80%) 156 lần ( 1.19%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
62 133 ngày (26.60%) 166 lần ( 1.27%) 1.25 lần/ngày (124.81%)
44 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
43 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
10 129 ngày (25.80%) 153 lần ( 1.17%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
49 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
56 127 ngày (25.40%) 152 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
16 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
95 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
20 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
18 125 ngày (25.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
32 125 ngày (25.00%) 147 lần ( 1.12%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
42 125 ngày (25.00%) 146 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
22 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
89 124 ngày (24.80%) 147 lần ( 1.12%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
90 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
82 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
63 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
93 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
67 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
96 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
68 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
60 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
70 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
75 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
72 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
19 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
87 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
26 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
66 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
86 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
40 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
92 118 ngày (23.60%) 139 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
41 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
74 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
30 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
21 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
65 117 ngày (23.40%) 138 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
83 117 ngày (23.40%) 142 lần ( 1.08%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
36 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
97 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
84 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
88 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
57 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
99 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
50 116 ngày (23.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.04 lần/ngày (104.31%)
08 116 ngày (23.20%) 141 lần ( 1.08%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
03 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
04 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
35 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
17 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
11 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
02 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
69 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
25 114 ngày (22.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
00 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
13 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
91 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
06 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
81 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
05 113 ngày (22.60%) 134 lần ( 1.02%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
64 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
47 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
48 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
37 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
55 111 ngày (22.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
59 111 ngày (22.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
24 110 ngày (22.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.21 lần/ngày (120.91%)
33 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
53 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
15 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
46 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
39 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
71 109 ngày (21.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
34 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
98 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
73 107 ngày (21.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
38 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
27 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
29 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
09 106 ngày (21.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.20 lần/ngày (119.81%)
54 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
58 106 ngày (21.20%) 114 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
07 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
94 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
14 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
12 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
80 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
78 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.92%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
23 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.91%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
28 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.91%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
45 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
77 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
01 102 ngày (20.40%) 109 lần ( 0.83%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
31 101 ngày (20.20%) 109 lần ( 0.83%) 1.08 lần/ngày (107.92%)
76 99 ngày (19.80%) 108 lần ( 0.82%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
85 95 ngày (19.00%) 108 lần ( 0.82%) 1.14 lần/ngày (113.68%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : j88, F8BET.SHOW, j88, kubet, 8xbet, bongdaso 66, Betway
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022