Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 150 ngày (30.00%) 172 lần ( 1.31%) 1.15 lần/ngày (114.67%)
10 138 ngày (27.60%) 158 lần ( 1.21%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
46 135 ngày (27.00%) 152 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
34 133 ngày (26.60%) 150 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
38 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
64 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.15%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
70 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.14%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
18 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
43 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
91 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
54 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
40 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
12 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
95 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
41 127 ngày (25.40%) 149 lần ( 1.14%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
31 127 ngày (25.40%) 140 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
13 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
71 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
01 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
26 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
76 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
60 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
90 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.10%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
66 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
65 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
77 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
94 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
74 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
20 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
05 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
79 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
96 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
04 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
55 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
72 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
67 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
25 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
58 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
53 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
48 117 ngày (23.40%) 139 lần ( 1.06%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
99 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
08 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
68 116 ngày (23.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
16 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.05%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
42 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
47 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
93 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
32 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
29 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
23 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
33 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
97 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
57 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
56 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
07 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
22 111 ngày (22.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
36 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
19 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
88 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
30 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
85 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
11 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
61 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
35 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
06 110 ngày (22.00%) 119 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
98 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
75 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
50 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
51 109 ngày (21.80%) 116 lần ( 0.89%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
03 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
37 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
63 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
28 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
00 107 ngày (21.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
83 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
52 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
21 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
44 107 ngày (21.40%) 129 lần ( 0.99%) 1.21 lần/ngày (120.56%)
15 106 ngày (21.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.23 lần/ngày (122.64%)
09 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
39 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
84 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
82 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
80 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
62 105 ngày (21.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
02 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
59 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
69 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.91%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
87 103 ngày (20.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
89 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.91%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
24 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
49 102 ngày (20.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.20 lần/ngày (119.61%)
73 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
14 102 ngày (20.40%) 112 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
27 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
78 101 ngày (20.20%) 120 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
81 99 ngày (19.80%) 110 lần ( 0.84%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
45 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 0.85%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
86 85 ngày (17.00%) 103 lần ( 0.79%) 1.21 lần/ngày (121.18%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022