Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
79 148 ngày (29.60%) 168 lần ( 1.28%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
44 134 ngày (26.80%) 152 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
96 133 ngày (26.60%) 147 lần ( 1.12%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
62 130 ngày (26.00%) 155 lần ( 1.18%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
43 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
70 130 ngày (26.00%) 143 lần ( 1.09%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
61 129 ngày (25.80%) 146 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
20 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
82 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
56 127 ngày (25.40%) 149 lần ( 1.14%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
42 127 ngày (25.40%) 151 lần ( 1.15%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
36 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
16 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
52 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
68 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
41 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.10%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
18 125 ngày (25.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
83 124 ngày (24.80%) 148 lần ( 1.13%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
91 124 ngày (24.80%) 143 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
10 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
67 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
21 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
40 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
60 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
72 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
64 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
34 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
55 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
65 120 ngày (24.00%) 143 lần ( 1.09%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
32 119 ngày (23.80%) 140 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
87 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
93 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
04 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
08 119 ngày (23.80%) 141 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
88 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
49 118 ngày (23.60%) 141 lần ( 1.08%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
74 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
95 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
26 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
30 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
11 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
38 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
13 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
46 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
22 116 ngày (23.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.03 lần/ngày (103.45%)
58 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
75 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
66 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
90 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
17 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
19 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
84 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
92 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
03 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
57 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
73 114 ngày (22.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
12 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
48 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
53 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
24 113 ngày (22.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
97 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
35 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
76 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
05 112 ngày (22.40%) 136 lần ( 1.04%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
06 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
15 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
89 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
51 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
31 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
47 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
59 112 ngày (22.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
29 111 ngày (22.20%) 123 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
86 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
00 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
99 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
54 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
81 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
50 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
14 108 ngày (21.60%) 127 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
07 107 ngày (21.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
39 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
02 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
94 106 ngày (21.20%) 119 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
23 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
27 105 ngày (21.00%) 114 lần ( 0.87%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
98 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
25 105 ngày (21.00%) 114 lần ( 0.87%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
37 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
33 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
01 105 ngày (21.00%) 112 lần ( 0.85%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
80 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
78 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
09 104 ngày (20.80%) 122 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
63 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
28 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.88%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
69 101 ngày (20.20%) 115 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
77 100 ngày (20.00%) 114 lần ( 0.87%) 1.14 lần/ngày (114.00%)
71 100 ngày (20.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
45 95 ngày (19.00%) 110 lần ( 0.84%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
85 94 ngày (18.80%) 107 lần ( 0.82%) 1.14 lần/ngày (113.83%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : tài xỉu online, taixiumd5, w88, 188bet, 79king, Win55, ee88 studio, kubet
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022