Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

nhà cái uy tín

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
26 137 ngày (27.40%) 157 lần ( 1.19%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
34 136 ngày (27.20%) 157 lần ( 1.19%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
96 135 ngày (27.00%) 147 lần ( 1.11%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
92 135 ngày (27.00%) 156 lần ( 1.18%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
43 135 ngày (27.00%) 150 lần ( 1.14%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
40 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
70 133 ngày (26.60%) 150 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
46 132 ngày (26.40%) 147 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
13 131 ngày (26.20%) 147 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
42 130 ngày (26.00%) 154 lần ( 1.17%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
91 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
66 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
38 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
95 129 ngày (25.80%) 144 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
10 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
64 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
72 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
67 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
74 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
04 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
36 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
50 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
79 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
22 123 ngày (24.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.05 lần/ngày (104.88%)
57 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
55 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
31 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
62 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
58 122 ngày (24.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
56 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
01 122 ngày (24.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
68 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
48 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
16 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
18 120 ngày (24.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
21 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
20 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
30 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
12 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
19 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
60 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
90 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
52 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
41 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
44 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
08 117 ngày (23.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
54 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
93 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
84 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
61 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
53 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
51 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
37 115 ngày (23.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
83 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
32 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
06 114 ngày (22.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
17 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
87 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
71 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
39 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
05 114 ngày (22.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
65 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
29 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
76 113 ngày (22.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
03 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
35 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
82 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
89 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
00 112 ngày (22.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
49 112 ngày (22.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.23 lần/ngày (123.21%)
15 112 ngày (22.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
99 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
94 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
75 111 ngày (22.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
78 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
88 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
80 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
25 110 ngày (22.00%) 119 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
59 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
77 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
97 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
85 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
24 109 ngày (21.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
33 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
07 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
11 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
14 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
09 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
23 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
86 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
27 105 ngày (21.00%) 112 lần ( 0.85%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
47 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
02 103 ngày (20.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.20 lần/ngày (120.39%)
69 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
98 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
81 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.82%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
73 99 ngày (19.80%) 114 lần ( 0.86%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
28 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.84%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
63 96 ngày (19.20%) 104 lần ( 0.79%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
45 92 ngày (18.40%) 106 lần ( 0.80%) 1.15 lần/ngày (115.22%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://hi88n.com/, https://debetvi.com/, 7ball, 11bet, link loto188, Top nhà cái, one88, Ae888, https://ae808.net/, i9Bet, https://new888.today/, five88, 11betg com, nhacai, banca, link loto188
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022