Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

nhà cái uy tín

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 27-11-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-11-2022 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần
25-11-2022 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
24-11-2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
23-11-2022 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
22-11-2022 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần
21-11-2022 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
20-11-2022 5 lần 1 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 0 lần 0 lần
19-11-2022 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18-11-2022 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần
17-11-2022 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần
16-11-2022 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 7 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần
15-11-2022 6 lần 6 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
14-11-2022 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
13-11-2022 5 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12-11-2022 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần
11-11-2022 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
10-11-2022 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 4 lần
09-11-2022 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
08-11-2022 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 6 lần
07-11-2022 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần
Tổng 59 lần 49 lần 61 lần 52 lần 43 lần 61 lần 48 lần 66 lần 48 lần 53 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-11-2022 0 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần
25-11-2022 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần
24-11-2022 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần
23-11-2022 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
22-11-2022 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21-11-2022 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
20-11-2022 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
19-11-2022 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
18-11-2022 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
17-11-2022 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
16-11-2022 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
15-11-2022 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-11-2022 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13-11-2022 3 lần 7 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
12-11-2022 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
11-11-2022 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
10-11-2022 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần
09-11-2022 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
08-11-2022 3 lần 7 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
07-11-2022 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
Tổng 68 lần 64 lần 53 lần 59 lần 58 lần 45 lần 61 lần 44 lần 41 lần 47 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-11-2022 5 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-11-2022 6 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
24-11-2022 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
23-11-2022 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
22-11-2022 1 lần 3 lần 1 lần 8 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
21-11-2022 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần
20-11-2022 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần
19-11-2022 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần
18-11-2022 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần
17-11-2022 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần
16-11-2022 7 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần
15-11-2022 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
14-11-2022 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
13-11-2022 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12-11-2022 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
11-11-2022 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
10-11-2022 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 7 lần 0 lần 2 lần
09-11-2022 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 1 lần 4 lần
08-11-2022 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
07-11-2022 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 3 lần
Tổng 56 lần 51 lần 53 lần 66 lần 50 lần 59 lần 50 lần 65 lần 51 lần 39 lần

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : chơi casino tại THABET
| Copyright http://kqxs.biz - 2022