Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
43 137 ngày (27.40%) 152 lần ( 1.15%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
96 136 ngày (27.20%) 148 lần ( 1.12%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
26 135 ngày (27.00%) 151 lần ( 1.15%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
70 135 ngày (27.00%) 151 lần ( 1.15%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
79 134 ngày (26.80%) 153 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
34 130 ngày (26.00%) 151 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
72 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
67 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
40 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
92 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
62 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
56 128 ngày (25.60%) 149 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
10 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
36 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
22 127 ngày (25.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.06 lần/ngày (105.51%)
91 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.10%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
46 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
82 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.10%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
83 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
55 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
64 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
74 124 ngày (24.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
04 124 ngày (24.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
42 124 ngày (24.80%) 147 lần ( 1.12%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
21 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
20 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
68 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
16 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
66 122 ngày (24.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
03 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
44 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
52 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
50 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
30 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
57 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
93 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
48 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
60 119 ngày (23.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
38 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
18 119 ngày (23.80%) 126 lần ( 0.96%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
84 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
35 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
06 117 ngày (23.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
88 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
65 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
31 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
05 116 ngày (23.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
95 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
15 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
24 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
13 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
29 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
17 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
89 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
01 114 ngày (22.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
08 114 ngày (22.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
71 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
97 114 ngày (22.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
87 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
00 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
54 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
11 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
49 113 ngày (22.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.24 lần/ngày (123.89%)
32 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
76 112 ngày (22.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
58 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
90 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
19 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
86 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
73 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
99 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
94 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
27 111 ngày (22.20%) 117 lần ( 0.89%) 1.05 lần/ngày (105.41%)
61 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
80 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
75 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
07 110 ngày (22.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
39 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
53 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
14 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
02 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
09 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
51 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
78 108 ngày (21.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
81 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
41 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
12 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
37 107 ngày (21.40%) 119 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
23 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
59 104 ngày (20.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
28 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
69 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
33 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
77 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
25 102 ngày (20.40%) 109 lần ( 0.83%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
98 101 ngày (20.20%) 117 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
47 100 ngày (20.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
85 100 ngày (20.00%) 113 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
63 97 ngày (19.40%) 106 lần ( 0.80%) 1.09 lần/ngày (109.28%)
45 92 ngày (18.40%) 106 lần ( 0.80%) 1.15 lần/ngày (115.22%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : thống kê miền bắc, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://debetvi.com/, 11bet, one88, five88, 11betg com, https://8xbet.wiki/, NBET, nhà cái SOC88, 8xbet, trang chủ 8xbet, Soi cầu MB, soi cầu kubet, QH88, MU88, QH88, topnhacaivip.club , Trực tiếp đá gà Sv388
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022